Firemné údaje

Fakturačné údaje:

EW Distribution s.r.o.
Panónska cesta 17, 85104
Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
IČO: 47 402 598
IČ DPH: SK 2023857605

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 3279 9638
BIC: GIBASKBX

Kontaktné údaje:

e-mail: info@ewt.sk

Dodacia adresa:

EW Distribution s.r.o. / Car Route, s.r.o.
Kopčianska 92, 85101
Bratislava - Petržalka, Slovensko

Korešpondenčná adresa:

EW Distribution s.r.o.
Staničná 18, 97101
Prievidza, Slovensko

Kontaktné osoby

Executive department / Vedenie

Chief Executive Officer

Igor Čaniga

Commercial department / Obchodné oddelnenie

Back office / Centrála

East West Trade - Galéria

Sme členmi:

Chcete sa nás niečo opýtať?

Zavolajte nám alebo zanechajte správu