Executive department / Vedenie

Igor Čaniga

Chief Executive Officer

Commercial department / Obchodné oddelenie

Simona Grambličková

  • Category Manager

Back office / Centrála

Adrián Kopecký

  • Warehouse manager

Firemné údaje

Fakturačné údaje:

EW Distribution a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
IČO: 47 402 598
IČ DPH: SK 2023857605

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 3279 9638
BIC: GIBASKBX

Bankové spojenie:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Pre platby v EUR:
IBAN: SK02 8130 0000 0021 1464 0005
BIC: CITISKBA


Pre platby v CZK:
IBAN: SK29 8130 0000 0021 1464 0101
BIC: CITISKBA

Kontaktné údaje:

e-mail: info@ewt.sk

Dodacia adresa pre tovar:

EW Distribution a.s.
Staničná 18, 97101
Prievidza, SlovenskoKorešpondenčná adresa:

EW Distribution a.s.
Staničná 18, 97101
Prievidza, Slovensko

Chcete sa nás niečo opýtať?

Zavolajte nám alebo zanechajte správu

Meno a priezvisko
Spoločnosť
Telefón
E-mail
Správa