Potrebujete reklamovať tovar zakúpený u nás?

Podmienky záručných opráv upravuje obchodný zákonník SR.

Tovar prosím starostlivo zabaľte a spolu s vyplneným reklamačným protokolom (nájdete ho na dolnej časti tejto stránky) a kópiou bločku pošlite na adresu:
EW Distribution s.r.o.
Staničná 18
97101, Prievidza
Slovensko

Osobitné podmienky záručných opráv:

1. V prípade neprejavenej závady, alebo mechanického poškodenia tovaru Vám vystavíme cenovú ponuku na platenú opravu, ktorá bude platná do 7 dní od jej vystavenia. V prípade neakceptovania cenovej ponuky na opravu, Vám bude účtovaný administratívny a manipulačný poplatok spojený s vybavením reklamácie vo výške 15 Eur bez DPH. V prípade, že sa do tohto termínu k danej ponuke nevyjadríte, budeme ju považovať za neakceptovanú a zákazka bude uzavretá bez opravy.
1a. Podmienky v bode 1. sa nevzťahujú na prvú reklamáciu daného kusu tovaru.
2. V prípade obdržania tovaru na reklamáciu, ktorý nepochádza z EW Distribution s.r.o. Vám bude účtovaný manipulačný a administratívny poplatok 15 Eur bez DPH.
3. Obvyklá maximálna doba trvania opravy je 25 dní od prijatia tovaru na náš sklad
4. Záruka na vykonané práce a vymenený náhradný diel v zmysle obchodného zákona je 3 mesiace.

Oddelenie záručných opráv:

Silvia Mečiarová
mobil: +421 948 282 737
email: rma@ewt.sk

name Reklamac-ny--protokol.pdf