Potrebujete reklamovať tovar zakúpený u nás?

Podmienky záručných opráv upravuje obchodný zákonník SR.


Žiadame vás o odstránenie vzorov, kódov a hesiel na mobilnom zariadení. V prípade iphonu aj o odhlásenie zo služby „find my iphone. Urýchli to proces reklamácie.

Tovar prosím starostlivo zabaľte do pevného obalového materiálu, aby ste ho zabezpečili proti poškodeniu pri transporte, a balík spolu s kópiou bločku odošlite na adresu, ktorá Vám príde e-mailom s potvrdením o prijatí reklamácie po vyplnení reklamačného protokolu.Reklamačný protokol

Názov firmy
Adresa pre odoslanie späť
E-mail
Mobil
Typ reklamácie
Značka
Model
IMEI 1 alebo S/N
Číslo faktúry / Objednávky
Dátum kúpy koncovým zákazníkom
Vaše číslo reklamácie
Stav pri preberaní
Doplnková výbava
Popis závady
Príloha

  Osobitné podmienky záručných opráv:

  1. V prípade neprejavenej závady, alebo mechanického poškodenia tovaru Vám vystavíme cenovú ponuku na platenú opravu, ktorá bude platná do 7 dní od jej vystavenia. V prípade neakceptovania cenovej ponuky na opravu, Vám bude účtovaný administratívny a manipulačný poplatok spojený s vybavením reklamácie vo výške 15 Eur bez DPH. V prípade, že sa do tohto termínu k danej ponuke nevyjadríte, budeme ju považovať za neakceptovanú a zákazka bude uzavretá bez opravy.
  1a. Podmienky v bode 1. sa nevzťahujú na prvú reklamáciu daného kusu tovaru.
  2. V prípade obdržania tovaru na reklamáciu, ktorý nepochádza z EW Distribution a.s. Vám bude účtovaný manipulačný a administratívny poplatok 15 Eur bez DPH.
  3. Obvyklá maximálna doba trvania opravy je 25 dní od prijatia tovaru na náš sklad
  4. Záruka na vykonané práce a vymenený náhradný diel v zmysle obchodného zákona je 3 mesiace.
  5. V prípade nedostatočného zabezpečenia ochrany tovaru pomocou obalového materiálu vám bude poskytnutý náhradný obalový materiál na vaše náklady.