Company data

Billing information:

EW Distribution s.r.o.
Panónska cesta 17, 85104
Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
ID: 47 402 598
VAT: SK 2023857605

Banking:

Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 3279 9638
BIC: GIBASKBX

Contact 

e-mail: info@ewt.sk

Delivery address:

EW Distribution s.r.o.
Staničná 18, 97101
Prievidza, SlovenskoAddress for corespondence:

EW Distribution s.r.o.
Staničná 18, 97101
Prievidza, Slovensko

Contact persons:

Executive department / Vedenie

Chief Executive Officer

Igor Čaniga

Commercial department / Obchodné oddelnenie

Back office / Centrála

East West Trade - Gallery:

We are members:

Do you have something to ask?

Call us or leave a message

Meno a priezvisko
Company
Phone
E-mail
Správa